cz|en|

Konštrukcia trojuholníka

Upozornenie: Obsah tejto sekcie je možné zobraziť iba v nasledujúcich prehliadačoch:

Internet Explorer 9 a vyšie, FireFox, Opera , Chrome, Safari.

Na zobrazenie postupu, kliknite na tlačidlo play alebo na jednotlivé kroky prezentácie.

1. Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • a= 5 cm
 • b = 4 cm
 • γ = 60o

Riešenie:2. Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • a = 6 cm
 • va= 4 cm
 • b = 5 cm 

Riešenie:


3.Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • a = 6 cm
 • va= 2,5 cm
 • Polomer opísanej kružnice = 3,5 cm

Riešenie:


4. Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • a = 6 cm
 • β = 45°
 • Polomer opísanej kružnice = 3,5 cm

Riešenie:


5. Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • a = 6 cm
 • va= 2 cm
 • α =  90°

Riešenie:6. Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • c = 6 cm
 • ta= 6 cm
 • tb= 4,5 cm

Riešenie:7. Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • b = 4 cm
 • tc= 3,5 cm
 • a = 4 cm

Riešenie:8.Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • β = 60°
 • vc = 4 cm 
 • va = 2,5 cm  

Riešenie:


9.Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • α = 45°
 • β = 60°
 • vc = 2,5 cm   

Riešenie:


10.Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • a = 6 cm
 • γ = 50o
 • Polomer opísanej kružnice = 3,5 cm

Riešenie:


11.Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • α = 70°
 • β = 80°
 • a + b + c = 6 cm12.Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • c  =   5 cm 
 • va =   3 cm  
 • t= 3,5 cm  

Riešenie:


13.Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • b   = 6 cm
 • tb  = 5 cm  
 • v   = 4 cm

Riešenie:


14.Zostrojte rovnostranný trojuholník ak je daná: 

 • va = 5 cm

Riešenie:


15.Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • α = 50°
 • β = 60°
 • Polomer vpísanej kružnice r = 1,5 cm

Riešenie:


16.Zostrojte trojuholník ak sú dané:

 • β = 40°
 • vc = 4 cm
 • t= 5 cm

Riešenie:

 

Podstránku Konštrukčné úlohy priebežne dopĺňame…