cz|en|

Príklady na klasickú pravdepodobnosť a hypergeometrické rozdelenie