cz|en|

Logika

Logika, vyberte položku z menu...

Táto kategória zahŕňa výrokovú logiku, vypĺňanie pravdivostných tabuliek a úvod do predikátovej logiky a kvantifikovaných výrokov.

  1. Úvod do logiky (čo je to logika, jej história, výroková logika: výrok, negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia)
  2. Pravdivostné tabuľky výrokovej logiky (vypĺňanie pravdivostných tabuliek pre dve a tri premenné, tautológia a kontradikcia)
  3. Kvantifikované výroky a predikáty (existenčný a všeobecný kvantifikátor, negácia kvantifikovaných výrokov, výroky o počte: aspoň, najviac, práve N)