cz|en|

Integrál - per partes

1. Ako sa používa metóda Per partes?

Riešenie:

neurcity-integral-per-partes-1


2.Vypočítajte integrály:

neurcity-integral-per-partes-2z

Riešenie:

neurcity-integral-per-partes-2r  


3. Vypočítajte integrály:

neurcity-integral-per-partes-3z

Riešenie:

neurcity-integral-per-partes-3r


4. Vypočítajte integrály:

neurcity-integral-per-partes-4z.gif

Riešenie:

neurcity-integral-per-partes-4r.gif


5.Vypočítajte integrály:

neurcity-integral-per-partes-5z.gif

Riešenie:

neurcity-integral-per-partes-5r.gif