cz|en|

Trigonometria

Vzorce

Pri riešení týchto úloh treba použiť trigonometrické vzorce, ktoré sa nachádzajú v každej stredoškolskej učebnici matematiky.
Veľmi často sa využívajú najmä tieto vzťahy:
trigonometria-vzorce
Ak bude treba iný vzorec, pripomenieme si ho.


1.Vypočítajte hodnoty ostatných funkcií, ak platí

trigonometria1
Riešenie:
trigonometria1r

2.Vypočítajte hodnoty ostatných funkcií, ak platí

trigonometria2
Riešenie:
trigonometria2r1
trigonometria2r2

3.Vypočítajte hodnoty ostatných funkcií, ak platí

trigonometria3
Riešenie:
trigonometria3r