cz|en|

Limita postupnosti

1.Vypočítajte limity:


limita-postupnosti-1z

Riešenie:

limita-postupnosti-1r  


2. Vypočítajte limity:

limita-postupnosti-2z

Riešenie:

limita-postupnosti-o-1 

 

3.Vypočítajte limity:

limita-postupnosti-3z

Riešenie:

limita-postupnosti-3r


4. Vypočítajte limity:

limita-postupnosti-4z

Riešenie:

limita-postupnosti-4r


5. Vypočítajte limity:

limita-postupnosti-5z

Riešenie:

limita-postupnosti-5r