cz|en|

Množiny

Množiny, vyberte položku z menu...

Čo sú to množiny? Ako si ich jednoducho predstaviť? Aké operácie sa dajú robiť na množinách a aké príklady môžeme riešiť s pomocou množinových diagramov? Ak hľadáte odpovede na tieto otázky, vstúpte do tejto sekcie. Bonusom sú nekonečné množiny, ktoré majú veľmi prekvapivé vlastnosti.

  1. Úvod do množín (základné pojmy a značenie, vzťahy medzi množinami, podmnožiny, nekonečné množiny)
  2. Množinové operácie a intervaly (prienik, zjednotenie, rozdiel a doplnok, množinové diagramy, intervaly)
  3. Príklady na Vennove diagramy (slovné úlohy riešené pomocou množinových diagramov, grafické znázornenie pokročilejších operácií)
  4. Množinový kalkul (súhrnné video, ktoré formalizuje všetky potrebné definície a obsahuje mnoho riešených príkladov)
  5. Nekonečné množiny (množina s nekonečne veľa prvkami, kardinalita, bijekcia, Cantorova diagonála, hustá množina)