cz|en|

Rovnice vyššieho stupňa

1. V množine C riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-1z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-1r.gif


2. V množine Z riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-2z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-2r.gif


3.V množine C riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-3z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-3r.gif


4.V množine Z riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-4z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-4r.gif


5.V množine C riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-5z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-5r.gif


6.V množine C riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-6z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-6r.gif


7. V množine C riešte reciprokú rovnicu:

rovnice-vyssieho-stupna-7z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-7r.gif


8. V množine C riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-8z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-8r.gif


9. V množine R riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-9z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-9r.gif


10. V množine C riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-10z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-10r.gif


11. V množine Z riešte:

rovnice-vyssieho-stupna-11z.gif

Riešenie:

Ak rovnica s celočíselnými koeficientami má celočíselné korene, musia byť tieto korene deliteľom absolútneho člena.

rovnice-vyssieho-stupna-11r.gif


12. Riešte rovnicu:

rovnice-vyssieho-stupna-12z.gif

Riešenie:

rovnice-vyssieho-stupna-12r.gif


Videoprezentácie sú zdieľané z portálu NAUČ SA MATIKU.
  • Hornerova schéma