cz|en|

Dvojnásobný a polovičný argument

1.Napíšte vzorce pre dvojnásobný a polovičný argument:

Vzorce:
sin 2x = 2x sin x . cos x
cos 2x = cos2x – sin2x
argument1

2.Vypočítajte funkcie dvojnásobného argumentu, ak platí:

argument2ak
Riešenie:
argument2r

3.Zjednodušte:

argument2ak
Riešenie:
argument3r

4.Zjednodušte:

argument2ak
Riešenie:
argument4r

5.Vypočítajte goniometrické funkcie polovičného uhla, ak

argument5ak
Riešenie:
argument5r

6.Zjednodušte:

argument6
Riešenie:
argument6r

7.Dokážte identitu:

argument7
Riešenie:
argument7r

Identita platí, ak x ≠ kπ

8.Dokážte správnosť identity:

argument8
Riešenie:
argument8r
Identita je správna, ak x ≠ kπ

9.Dokážte, že platí:

argument9
Riešenie:
argument9r
Identita platí, ak x ≠ kπ


10. Ukážte že platí identita:

dvojnasobny-a-polovicny-argument-10z.gif

Riešenie:

dvojnasobny-a-polovicny-argument-10r.gif