cz|en|

Testy

 1. Fyzikálne jednotky
 2. Kinematika
 3. Dynamika
 4. Práca, výkon, energia
 5. Gravitačné pole
 6. Mechanika tuhého telesa
 7. Mechanika kvapalín
 8. Kmitanie, vlnenie, akustika
 9. Plyn
 10. Teplo
 11. Skupenské premeny
 12. Deformácie
 13. Povrch kvapalín
 14. Elektrické pole
 15. Elektrický prúd v kovoch
 16. Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch
 17. Magnetické pole
 18. Striedavý elektrický prúd
 19. Elektromagnetický oscilátor a elektromagnetické vlnenie
 20. Optika
 21. Optické prístroje
 22. Kvantová fyzika
 23. Atómový obal
 24. Atómové jadro
 25. Špeciálna teória relativity
 26. Astrofyzika