sk|en|

Fyzika - příklady.eu

Příjemně mě překvapil zájem studentů o moje stránky "Matematické cvičení z učiva strednch škol." To mě inspirovalo připravit "Cvičení z fyziky z učiva středních škol", který Vám předkládám. Příklady by Vám mohly pomoci při vašem středoškolském studiu, při přípravě na maturitu a také při přípravě na vysokoškolské studium. Připomínám, abyste při řešení úloh vždy použili správnou jednotku fyzikální veličiny. Souhrn fyzikálních vztahů neuvádí. Vzorce najdete při každé úloze zvlášť.


Úkoly jsem vybral z různých slovenských středoškolských učebnic a sbírek.

Jde zejména o tyto publikace:

 • Barták, F.: Zbierka úloh z fyziky pre SOŠ a SOU, Bratislava, SPN 1988
 • Bartuška, K.: Sbírka úloh pro střední školy I.II.III.IV., Prometheus 2002
 • Beňuška, J.: Zbierka úloh z fyziky. program PHARE 1997
 • Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky, Blava, ŠPÚ 2004
 • Koubek, V. a kol.: Zbierka úloh z fyziky pre gymnázium II., Bratidlava SPN 1988
 • Lank, a kol.: Fyzika v kocke pre SŠ. ART AREA 2000
 • Sitárová, E.: Skúšky na vysoké školy Mat – Fyz, Bratislava APN 1992
 • Svoboda,E.a kol : Fyzika pre technické odbory SOŠ, Bratislava, SPN 1994
 • Teplička, J. : Fyzika, Nitra, Enigma 1998
 • Tomanová, E.: Zbierka úloh z fyziky pre gymnázium I., Bratislava, SPN 1987
 • Tomanová, E.a kol.: Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z fyziky pre gymnázium – štvorročné štúdium, Bratislava, ŠPÚ 2001
 • Vondra, M. : Cvičení k fyzike v kostce, Havlíčkův Brod, Fragment 2002
 • Zámečník,J.: Prehľad stredoškolskej fyziky, Bratislava, SPN 1995