sk|en|

Delenie jablka

Grécky filozof Demokritos z Abdéry (asi 460 – 370 p. n. l.) veril v existenciu atómov. Legenda hovorí, že Demokritos raz sedel pri mori, držal v ruke jablko a rozmýšľal: „Ak toto jablko rozrežem na dve časti dostanem polovicu jablka, ak túto polovicu jablka opäť rozrežem na dve časti dostanem štvrtinu jablka. Ak budem v tomto delení pokračovať dostanem osminu, šestnástinu jablka atď. Koľkokrát treba takto deliť jablko, až sa dostanem na jeho najmenšiu, ďalej nedeliteľnú časť – atóm?“

Tu je odpoveď :

Predpokladajme, že Demokritovo jablko malo objem asi 1dm3, čo je 10–3m3. jeho objem po n – násobnom delení je  jablko-1  to je súčasne objem jedného atómu. Rakúsky fyzik J. Loschmidt (1824 – 1895) zistil, že priemer atómu je asi  10–10m, teda objem atómu je jablko-2 

jablko-3 

Už pri 90.delení jablka by dosiahol Demokritos svoj cieľ.