sk|en|

Určitý integrál - Leibnitz a Newtonova metoda

1. Jaké vlastnosti má určitý integrál?

Řešení:

Leibniz – Newtonova formula:

Nechť funkce f (x) je spojitá v intervalu <a,b>, (kde a je dolní ab horní hranice intervalu). Pak platí Leibniz - Newtonova formule:

urcity-integral-leibniz–newtonova-metoda-1


2.Vypočtěte integrály:

urcity-integral-leibniz–newtonova-metoda-2.gif 

Řešení:

urcity-integral-leibniz–newtonova-metoda-2.gif 


3. Vypočtěte integrály:

urcity-integral-leibniz–newtonova-metoda-3z

Řešení:

urcity-integral-leibniz–newtonova-metoda-3r  


4.Vypočtěte integrály:

urcity-integral-leibniz–newtonova-metoda-4z

Řešení:

urcity-integral-leibniz–newtonova-metoda-4r