sk|en|

Čtyřúhelník

1. Charakterizujte čtyřúhelníky:

  • čtverec-štvorec (SK)
  • obdélník-obdĺžnik (SK)
  • kosočtverec-kosoštvorec (SK)
  • lichoběžník-lichobežník (SK)
Řešení:

stvoruholnik1

2. V kosočtverci, jehož obsah je S = 864 cm2 je jedna úhlopříčka o 12 cm kratší než druhá.

Určete délky úhlopříček a stranu kosočtverce.
Řešení:
stvoruholnik2

V kosočtverci jsou úhlopříčky u1 = 48 cm, u2 = 36 cm.
Strana a = 30 cm.

3. Obdélník má obvod O = 46 cm a úhlopříčku u = 17 cm.

Vypočítejte jeho obsah.
Řešení:

stvoruholnik3

4. Kosoštvorec má uhlopriečky u1 = 6 cm, u2 = 8 cm.

Vypočítejte jeho vnitřní úhly.
Řešení:

stvoruholnik4

5. Pravidelný šestiúhelník je vepsán do kružnice o poloměru r.

Odvoďte vzorec pro obvod a obsah pravidelného šestiúhelníku. (r = a). Jak dlouhou stranu má pravidelný šestiúhelník, jehož obsah je S = 93,42 cm2.
Řešení:

stvoruholnik5

Strana pravidelného šestiúhelníku je a = 6 cm.

6. Rovnoramenný lichoběžník má dolní základnu c = 2,9 cm, výšku v = 7,5 cm a úhel α = 35°.

Vypočítejte jeho obsah a obvod.
Řešení:
stvoruholnik6

Obvod rovnoramenného lichoběžníku je 53,2 cm a obsah 102 cm2.

7.Lichoběžník ABCD má obsah S = 7,2 cm2, základny AB = 1,4 cm, CD = 0,6 cm.

Vypočítejte obsah trojúhelníku ΔACD.
Řešení:
stvoruholnik7

Obsah trojúhelníku ΔABC je S = 21,6 cm2.

8. Výška a rovnoběžné strany lichoběžníku jsou v poměru v: a: c = 2:3:5, jeho obsah je S = 512 cm2.

Vypočtěte výšku a rovnoběžné strany.
Řešení:

stvoruholnik8

v = 2x = 2.8 = 16
a = 3x = 3.8 = 24
c = 5x = 5.8 = 40

v = 16 cm , a = 24 cm, c = 40 cm

9. Obdélník má úhlopříčku u = 34 cm. Pokud se zvětší každá jeho strana o 4 cm, zvětší se jeho obsah o 200 cm2.

Určete rozměry obdélníku.
Řešení:

stvoruholnik9

Rozměry obdélníku jsou a = 30 cm, b = 16 cm.

10. Lichoběžník má vrchní základnu c = 33 cm a výšku v = 15 cm. Další tři jeho strany jsou stejné.

Vypočítejte obvod lichoběžníku.
Řešení:

stvoruholnik10

Obvod lichoběžníku je O = 84 cm.