sk|en|

Ludolfovo číslo a Ludolf van Ceulen

Ludolf van Ceulen (1540 – 1610) bol holandský matematik. Narodil sa 28.1.1540 v Hildesheimu v Nemecku. Pochádzal z chudobnej rodiny. Nemal univerzitné vzdelanie, pretože jeho rodičia si nemohli dovoliť mu ho zaplatiť. V Delfu vyučoval šerm, jazdu na koni a matematiku. V roku 1594 si otvoril šermiarsku školu v Leidene. V roku 1600 začal vyučovať na technickej škole v Leidene a posledných desať rokov vyučoval na tejto škole matematiku. Napísal viacero vedeckých prác, z nich najdôležitejšia bola „O kružnici“. Van Ceulen je známy najmä tým, že vypočítal číslo π na 35 desatinných miest. V roku 1596 svoj výpočet zverejnil. Výpočtom (s ceruzkou a papierom) strávil väčšinu svojho života. Toto 35 miestne číslo má vyryté na svojom náhrobku. Číslo sa po ňom nazýva Ludolfovo číslo. Van Ceulen zomrel 31.12.1610 v holandskom Leidene.

Pri určovaní hodnoty čísla π Ludolf van Ceulen vychádzal zo všeobecne známeho poznatku, že obsah kruhu leží medzi obsahom pravidelného n – uholníka do kružnice vpísaného a obsahom pravidelného n – uholníka kružnici opísaného( s rovnakým počtom strán). Pri výpočte vychádzal z aritmetického priemeru obsahov pravidelných 230- uholníkov.

(Presný postup výpočtu je mimo našich úvah.)

Ludolfovo číslo:

π = 3,14 15 92 65 35 89 79 32 38 46 26 93 38 32 79 50 28 8 .......