sk|en|

Prvá učebnica matematiky z pera Slováka

Na hodinách matematiky sa často spomínajú mená Archimedes, Euklides, Pytagoras, Newton a ďalší. Vtedy sa žiaci často opýtajú: „A čo Slováci? Tí ako prispeli do bohatej pokladnice matematických vedomostí?“

Je zaujímavé, že autor prvej učebnice matematiky je známy. V 16. storočí neboli na území Slovenska žiadne možnosti vyššieho vzdelávania. Preto mladí ľudia odchádzali študovať do cudziny. V Prahe natrvalo zostal napríklad Vavrinec Benedikti (1555 – 1615) z Nedožier, od roku 1603 profesor matematiky a klasickej filológie na univerzite v Prahe. Slovák, známy ako jazykovedec, literárny teoretik, básnik, prekladateľ, pedagóg a školský reformátor. Do povedomia verejnosti sa dostal latinsky napísanou „Gramatikou českého jazyka“. Pre svojich študentov napísal a vydal dielo „Elementa Aritmeticae“ „Základy aritmetiky“. Je to prvá matematická práca, ktorej autorom je Slovák.