sk|en|

Přibližné řešení rovnic

1.Řešte rovnici x3 + 50x – 60 = 0 s přesností na dvě desetinná místa.

Řešení:

f(x) = x3 + 50x – 60

f/(x) = 3x2 + 50

priblizne-riesenie-rovnic-1.gif


2.Řešte rovnici x3 + x – 32 = 0 s přesností na dvě desetinná místa.

Řešení: 

f(x) = x3 + x – 32

f/(x)= 3x2 + 1

priblizne-riesenie-rovnic-2.gif


3.Řešte rovnici x3 + 2x – 8 = 0 s přesností na dvě desetinná místa.

Řešení: 

f(x) = x3 + 2x – 8

f/(x) = 3x2 + 2

priblizne-riesenie-rovnic-3.gif 


4.Řešte rovnici 5x3 +12x2 – 17x – 24 = 0 s přesností na dvě desetinná místa.

Řešení: 

f (x) = 5x3 +12x2 – 17x – 24

f/(x) = 15x2 + 24x – 17

priblizne-riesenie-rovnic-4.gif 


5.Řešte rovnici 2.lnx – x + 0,1.x2 = 0 s přesností na tři desetinná místa.

Řešení: 

f (x) = 2.lnx – x + 0,1.x2

f/(x) = 2.x–1– 1 + 0,2.x

priblizne-riesenie-rovnic-5.gif