sk|en|

Izák Newton vedel o Slovensku

Slávny anglický dramatik W. Shakespeare v diele „Zimná rozprávka“ umiestnil České kráľovstvo na pobrežie mora. Jeho o niekoľko rokov mladší, nie menej slávny rodák Izák Newton (1643 – 1727) sa vyznal v zemepise lepšie. Vedel v ktorej krajine leží mesto Kremnica.

V roku 1667 sa Newtonov priateľ a spolupracovník sir Aston pripravoval na cestu do zahraničia na európsky kontinent. Newton mu pri tejto príležitosti poslal list. V liste poučuje svojho priateľa ako sa má na ceste správať, čoho si všímať, čo pozorovať. Ďalej píše: „Dozveďte sa, či v Kremnici v Uhorsku železo na meď rozpúšťaním v skalicovej vode pretvárajú. ....Zistite tiež, či v Uhorsku, na Slovensku (in Sklavonia) a v Čechách nejestvujú zlatonosné rieky.“........ Niektorí Newtonovi životopisci pokladajú tento list za žart mladého Newtona. Pre nás je zaujímavý pre časť jeho obsahu, týkajúceho sa Slovenska.

Celý list je zverejnený v publikácii:

Vavilov. S.L.: Izák Newton, Nakladateľstvo SAVU, Bratislava 1952