sk|en|

Rímske číslice

Najstaršími číslicami, ktoré Rimania používali ešte v dobe pred poznaním abecedy boli znaky I = 1 (natiahnutý prst), V = 5 (otvorená dlaň), X = 10 ( dve otvorené dlane). Svoju abecedu prevzali Rimania od Etruskov asi v 7. storočí pred n.l. Symboly, ktoré nepoužili v svojej latinskej abecede, použili na označenie čísloviek. rimske-cislice-1 .  Postupným vývojom znaku rimske-cislice-2.

Etruský symbol О sa čítal „theta“ a vzniklo z neho C pre číslicu 100. Tento symbol súvisí tiež s latinským slovom „centum“, ktoré znamená tiež 100. Číslica 1000 sa označovala Ф, alebo písmenom M od latinského slova „mille“ tisíc .

Rozpoltením symbolu Ф = 1000 vznikol symbol D = 500. Iné hodnoty sa vytvárali skladaním základných znakov. Postupovalo sa tak, že znaky postavené za vyššou číslicou sa pričítali VI = 5+1 = 6. Znaky postavené pred vyššou číslicou sa odčítali IX = 10-1 = 9. Ak číselný znak bol v zátvorke, znamenal desaťkrát väčšiu hodnotu (M) = 10 000, ak v dvoch zátvorkách, stokrát väčšiu hodnotu ((D)) = 50 000. Polovice sa označovali prečiarknutím číslice ł =0,5 Starí Rimania nepoznali nulu, teda ani znak pre nulu.

Aký letopočet predstavuje zápis: MDCCLXVIII ?

M = 1000                                  MDCCLXVIII = 1768

D =   500

C =   100

C =   100

L =     50

X =    10

V =     5

I =      1

I =      1

I =      1

---------

    1768