sk|en|

Výkon

1. Charakterizujte fyzikální veličinu výkon.

Řešení:

Výkon je fyzikální veličina, která charakterizuje rychlost řízení práce.

Výkon P je práce vykonaná za čas.

fyzika-vykon-1a.gif

Účinnost:

Práce dodána mechanické soustavě za čas t se nazývá příkon Pp

Práce vykonaná mechanickou soustavou za čas t se nazývá výkon P

Platí: P< Pp    Δ P = Pp – P jsou ztráty

fyzika-vykon-1b.gif


2.

Motor výtahu zvedne rovnoměrným pohybem náklad s hmotností 240kg do výšky 36m za 90s.

  • a.) Jaký je výkon motoru?
  • b.) Jaký je jeho příkon, pokud η = 96% = 0,96

Řešení:

Rozbor:

m = 240kg, h = 36m, t = 90s, η = 96%

fyzika-vykon-2.gif 

Motor má výkon P = 960W a příkon Pp = 1000W.


3.

Za jaký čas zvedne rovnoměrným pohybem jeřáb, jehož elektromotor má příkon Pp = 9000 W, břemeno hmotnosti 12 tun do výšky 9m, pokud účinnost motoru je η = 0,654?

Řešení:

Rozbor:

Pp = 9000 W, m = 12t = 12 000 kg, h = 9m, η = 0,654

fyzika-vykon-3.gif 

Jeřáb zvedne břemeno za asi 3 minuty a 3 sekundy.


4.

Elektromotor, který má příkon 3,5 kW čerpá vodu do výšky 30m. Kolik vody načerpá za 14 hodin, pokud η = 60%?

Řešení:

Rozbor:

Pp = 3,5 kW = 3,5.103W, h = 30m, t = 14 h = 50 400s, η = 60% = 0,6

fyzika-vykon-4.gif 

Za 14 hodin elektromotor načerpá 352,8 tun vody.


5. Turista vystupuje ze Štrbského plesa (1350m nm) na Gerlachovský štít (2663m nm). Hmotnost turistu je 68kg, batoh který nese má hmotnost 12kg. Jaký byl jeho výkon, pokud výstup trval 5 hodin?

Řešení:

Rozbor:

h1 = 1350m, h2 = 2663m, m1 = 68kg, m2 = 12kg, t = 5hod = 18 000s

fyzika-vykon-5.gif 

Výkon turistu byl P = 58,3 W


6. Cyklista vychází na kopec stálou rychlostí. Délka kliky pedálu je 25cm, čas jedné otáčky pedálu je 2s, průměrná síla na pedál má velikost 150N. Určitě průměrný výkon cyklistu!

Řešení:

Rozbor:

r = 25cm = 0,25m, T = 2s, F = 150N, P = ?

fyzika-vykon-6.gif 

Výkon cyklistu je asi P = 118 W


7.

Čtyřmotorové reaktivní letadlo letí přímočaře ve vodorovné rovině tak, že každou minutu projde dráhu 12 km. Každý motor pracuje s výkonem 800 kW. Jaká je velikost odporové síly působící na letadlo.

Řešení:

Rozbor:

t = 1 min = 60s, s = 12 km = 12 000m, P = 800 kW = 800 000W,

4P = P´ = 3 200 000 W

fyzika-vykon-7.gif 

Odporová síla působící na letadlo je F = 16 kN.


8.

Automobil hmotnosti 1,5 tuny se rozbíhal 0,5 minuty při stálém výkonu 22,5 kW. Jak velkou rychlost dosáhl? (Tření a odpory zanedbejte).

Řešení:

Rozbor:

m = 1,5 t = 1500 kg, t = 0,5 min. = 30s, P = 22,5 kW = 22 500W

fyzika-vykon-8.gif 

Automobil dosáhl rychlosti v = 108 km.h-1


9.

Spotřeba vody při činnosti jedné turbíny z hydroelektrárny je 630 m3.s-1. Výkon turbogenerátoru je 100 MW při η = 90%. Určitě rozdíl výšek hladin vody na přehradě a pod přehradou!

Řešení:

Rozbor:

P = 100 MW = 108W, η = 90% = 0,90, ρ = 1000 kg.m-3, h2 –h1 = ?

fyzika-vykon-9.gif 

Rozdíl hladin je 17,6 m


10.

Vlak s hmotností 5.105kg pohybující se rychlostí 72 km.h-1 začne brzdit až zastaví.

  • a.) Kolik tepla vzniklo při brzdění za předpokladu, že celá práce spotřebována na brzdění se proměnila na teplo?
  • b.) Jaký byl výkon brzdícího motoru, pokud brzdění trvalo 40s?

Řešení:

Rozbor:

m = 5.105kg, v = 72 km.h-1= 20 m.s-1, t = 40s, Q = ?, P = ?

fyzika-vykon-10.gif 

  • Při brzdění vzniklo 100 MJ tepla.
  • Výkon brzdícího motoru byl 2,5 MW.

11.

Letadlo má hmotnost 3 000kg. Za 1 minutu vystoupá do výšky 1 km a dosáhne rychlosti 180 km.h-1. Určitě výkon motoru letadla!

Řešení:
Rozbor:

m = 3 000kg, h =1 km =1000m, t = 1min = 60 s, v =180km.h-1= 50m.s-1

fyzika-vykon-11.gif

Výkon motoru letadla je P = 560 kW.