sk|en|

Triviální názvy

Jedná sa o pomenovanie zlúčenín, ktoré neposkytuje žiadnu informáciu o konkrétnej štruktúre látky alebo o jej zložení. Najčastejšie pochadzajú z látky, z ktorej boli izolované alebo odzrkadľujú historické pomenovanie z čias, keď nebolo známe zloženie zlúčeniny.

Niektoré názvy sa pre ich zaužívané používanie a jednoduchosť stále vyskytujú v priemysle.

Príklady:

Altait

PbTe

Hnedeľ (limonit)

Fe2O3·nH2O

Nitroprusid sodný

Na2[Fe(CN)5NO]

Amónny

liadok

NH4NO3

Horká soľ

MgSO4·7H2O

Ocieľok

FeCO3

Anglezit

PbSO4

Hypermangán

KMnO4

Óleum

Konc. H2SO4

Antimonit

Sb2S3

Chalkopyrit

CuFeS2

Olovená bieloba

Pb(OH)2·2PbCO3

Aragonit

CaCO

Chalkozín

Cu2S

Ozón

O3

Argenit

Ag2S

Chlórové vápno

CaCl2 + Ca(ClO)2

Pálené vápno

CaO

Arzenopyrit

FeAsS

Chrómová žltá

PbCrO

Pentlandit

(Fe, Ni)9S8

Auripigment

As2S3

Jódová tinktúra

5% I2 v C2H5OH

Potaš

K2CO3

Azurit

2CuCO3·Cu(OH)2

Kadmiová žltá

CdS

Proustit

Ag3AsS3

Baryt

BaSO4

Kalcit

CaCO3

Pyrargyrit

Ag3SbS3

Bauxit

Al2O3·nH2O

Kalomel

Hg2Cl2

Pyrit

FeS2

Berzelianit

Cu2Se

Kamenná soľ

NaCl

Realgár

As4S4

Biela skalica

ZnSO4·7 H2O

Karnalit

KCl·MgCl2·6H2O

Rumelka

HgS

[Zn(H2O)6]SO4·H2O

Kasiterit

SnO2

Sadra

CaSO4

Bieliaci lúh

NaCl + NaClO

Kazinec

CaF2

Sadrovec

CaSO4·2H2O

Bizmutinit

Bi2S3

Kobaltín

CoAsS

Salmiak

NH4Cl

Bizmutový oker

Bi2O3

Kobaltnatá skalica

CoSO4·7H2O

Sfalerit

ZnS

Bornit

Cu3FeS3

Korund

Al2O3

Schweizerovo činidlo

[Cu(NH3)4](OH)2

Burel

MnO2

Kovelín

CuS

Siderit

FeCO3

Calaverit

AuTe2

Kremeň

SiO2

Sklo

Na2O·CaO·6SiO2

Ceketylid

CaC2

Krveľ

Fe2O3

Smaltín

CoAs3-x

Cementit

Fe3C

Kryolit

Na3[AlF6]

Smithsonit

ZnCO3

Ceruzit

PbCO3

Kuchynská soľ

NaCl

Sóda bikarbóna

NaHCO3

Cinabarit

HgS

Kuprit

Cu2O

Sóda

Na2CO3·10H2O

Cínový mor

Sn

Kyselina soľná

HCl

Suchý ľad

Tuhý CO2

Clausthalit

PbSe

Lúčavka kráľovská

HNO3·3HCl

Superfosfát

Ca(HPO4)2

Červená krvná soľ

K3[Fe(CN)6]

Lugalov roztok

KI + I2

Ca3(PO4)2

Čílsky liadok

NaNO3

Magnetovec

Fe3O4

Sylvanit

AgAuTe4

Čpavok

NH3

Magnezit

MgCO3

Sylvín

KCl

Dolomit

CaCO3·MgCO3

Malachit

CuCO3·Cu(OH)2

Traskavé striebro

Ag3N

Draselný liadok

KNO3

Markazit

FeS2

Vápenatý liadok

Ca(NO3)2

Draslo

KCl

Masikot (žltý)

PbO

Vápenec

CaCO3

Dusíkaté vápno

Ca(CN)2

Mínium

Pb3O4

Vitriol

Zriedená H2SO4

Ferocén

Fe(C2H5)2

Modrá skalica

CuSO4·5H2O

Wurtzit

ZnS

Fosgén

COCl2

[Cu(H2O)4]SO4·H2O

Zelená skalica

FeSO4·7H2O

Galenit

PbS

Mohrová soľ

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O

[Fe(H2O)6]SO4·H2O

Gersdorfit

NiAsS

Musívne zlato

SnS2

Zinkit

ZnO

Glauberova soľ

Na2SO4·10H2O

Nagyagit

Au2Sb2Pb10Te6S15

Zinková bieloba

Glieda (červená)

PbO

Naumannit

Ag2Se

Zlatá soľ

Na[AuCl4] ·2H2O

Hasené vápno

Ca(OH)2

Nikelín

NiAs

Žltá krvná soľ

K4[Fe(CN)6]

Hessit

Ag2Te

Nikelnatá skalica

NiSO4·7H2O