sk|en|

Limita posloupnosti

1.Vypočtěte limity:


limita-postupnosti-1z

Řešení:

limita-postupnosti-1r  


2. Vypočtěte limity:

limita-postupnosti-2z

Řešení:

limita-postupnosti-o-1 

 

3.Vypočtěte limity:

limita-postupnosti-3z

Řešení:

limita-postupnosti-3r


4. Vypočtěte limity:

limita-postupnosti-4z

Řešení:

limita-postupnosti-4r


5. Vypočtěte limity:

limita-postupnosti-5z

Řešení:

limita-postupnosti-5r