sk|en|

Řecká abeceda a předpony

V prípade, že valenčné prípony nestačia na vytvorenie presného náznu, používajú sa navyše grécke radové číslovkové predpony di-, tri-, tetra-, penta- atď., alebo grécke násobné číslovnkové predpony bis-, tris-, tetrakis-, pentakis-, hexakis-...

Základné predpony

Násobné predpony

½

hemi-

20

ikoza-

Dvakrát

Bis-

1

mono-

21

henikoza-

Trikrát

Tris-

2

di-

22

dokoza-

Štyrikrát

Tetrakis-

3

tri-

23

trikoza-

Päťkrát

Pentakis-

4

tetra-

:

:

Šesťkrát

Hexakis-

5

penta-

30

triakonta-

Sedemkrát

Heptakis-

6

hexa-

40

tetrakonta-

Osemkrát

Oktakis-

7

hepta-

50

pentakonta-

deväťkrát

Nonakis

8

okta-

60

hexakonta-

desaťkrát

Dekakis-

9

nona-

70

heptakonta-

 

10

deka-

80

oktakonta-

11

undeka-

90

nonakonta-

12

dodeka-

100

Hektakonta-

13

trideka-

:

:

:

:

1000

Kilia-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písmeno

Názov

Ekvivalent

Písmeno

Názov

Ekvivalent

A

α

Alfa

A

Ν

ν

N

Β

β

Beta

B

Ξ

ξ

Ksí

X

Γ

γ

Gama

G alebo n

Ο

ο

Omikron

O

Δ

δ

Delta

D

Π

π

P

Ε

ε

Epsilon

E

Ρ

ρ

R

Ζ

ζ

Zéta

Z

Σ

σ

Sigma

S

Η

η

éta

é

Τ

τ

Tau

T

Θ

θ

Theta

Th

Υ

υ

Ypsilon

Y alebo u

Ι

ι

Iota

I

Φ

φ

F

Κ

κ

Kappa

K

Χ

χ

Chí

Ch

Λ

λ

Lambda

L

Ψ

ψ

Psí

Ps

Μ

μ

M

Ω

ω

Omega

O alebo ó