sk|en|

Lineární rovnice

1. V množině R řešte rovnici:

linearne_rovnice1
Řešení:
linearne_rovnice1

2. V množině R řešte rovnici:

linearne_rovnice2
Řešení:
linearne_rovnice2rn

3. V množině R řešte rovnici:

linearne_rovnice3
Řešení:
linearne_rovnice3

4 V množině R řešte rovnici:

linearne_rovnice4
Řešení:
linearne_rovnice4

5. V množině R řešte rovnici:

linearne_rovnice5
Řešení:
linearne_rovnice5

6. Řešte rovnici:

linearne-rovnice-6z.gif

Řešení:

linearne-rovnice-6r.gif


7. Řešte rovnici:

linearne-rovnice-7z.gif

Řešení:

linearne-rovnice-7r.gif


8. Řešte rovnici:

linearne-rovnice-8z.gif

Řešení:

linearne-rovnice-8r.gif


9.V množině N řešte rovnici:

linearne-rovnice-9z.gif

Řešení:

linearne-rovnice-9r.gif


10.

Z rovnice hf = W + 1/2mv2 vypočítejte a.) f, b.) m, c.) v
Z rovnice c2 = a2 + b2 – 2ab.cosγ vypočítejte a.) cos γ, b.) c

Řešení:

linearne-rovnice-10rn.gif


11.V množině R řešte rovnici:

linearne-rovnice-11-z

Řešení:

linearne-rovnice-11-r


12.V množině R řešte rovnici:

linearne-rovnice-12-z

Řešení:

linearne-rovnice-12-r


13.V množine R riešte rovnicu:

linearne-rovnice-13-z

Řešení:

linearne-rovnice-13-r


14.V množině N řešte rovnici:

linearne-rovnice-14-z

Řešení:

linearne-rovnice-14-r


15.V množině N řešte rovnici:

linearne-rovnice-15-z

Řešení:

linearne-rovnice-15-r


16.V množině R řešte rovnici:

linearne-rovnice-16-z

Řešení:

linearne-rovnice-16-r


17. V množině R řešte rovnici:

linearne-rovnice-17-z

Řešení:

linearne-rovnice-17-r


18. V množině R řešte rovnici:

linearne-rovnice-18-z

Řešení:

linearne-rovnice-18-r


19. V množině Z řešte rovnici:


linearne-rovnice-19-z

Riešenie:

linearne-rovnice-19-r


20.  V množině R řešte rovnici:

linearne-rovnice-20-z

Řešení:

linearne-rovnice-20-r


21. V množině R řešte rovnici:

linearne-rovnice-21-z

Řešení:

linearne-rovnice-21-r


22. V množině N řešte rovnici:

linearne-rovnice-22-z

Řešení:

linearne-rovnice-22-r


23.V množině N řešte rovnici:

linearne-rovnice-23-z

Riešenie:

linearne-rovnice-23-r


24.V množině Z řešte rovnici:

linearne-rovnice-24-z
Riešenie:
linearne-rovnice-24-r

25.V množině N řešte rovnici:

linearne-rovnice-25-z
Riešenie:
linearne-rovnice-25-r