sk|en|

Jednotky fyzikálních veličin

1. Uveďte základní, doplňkové a násobné fyzikální jednotky.

Řešení:

Základní fyzikální jednotky:

Veličina Názov Značka
Délka meter m
Hmotnost kilogram kg
Čas sekunda s
Elektrický proud
ampér A
Termodynamická teplota
kelvin K
Látkové množství
mol mol
Svítivost kandela cd

Doplňkové fyzikální jednotky:

Veličina Názov Značka
ovinný úhel
radián rad
Prostorový úhel
steradián sr

Násobné fyzikální jednotky:

giga G 109
mega M 106
kilo k 103
mili m 10-3
mikro μ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
hekto h 102
deka da 101
deci d 10-1
centi c 10-2


2. Uveďte odvozené fyzikální jednotky s pojmenováním.

Řešení:

Odvozené fyzikální jednotky s pojmenováním:

Veličina Názov Značka Jiné jednotky
Frekvence hertz Hz S-1
Síla newton N  
Tlak pascal Pa N.m-2
Energie, práce, teplo
joule J N.m
Výkon watt W N.s-1
Elektrický náboj
coulomb C A.s
Elektrické napětí
volt V J.C-1
Elektrická kapacita
farad F C.V-1
Elektrický odpor
ohm Ώ V.A-1
Elektrická vodivost siemens S A.V-1
Magnetický indukční tok
weber Wb V.s
Indukčnost henry H Wb.A-1
Magnetické indukce
tesla T Wb.m-2
Světelný tok
lumen lm cd.sr
Osvětlení lux lx Lm.m-2