cz|en|

Diskrétne rovnomerné rozdelenie pravdepodobnosti