cz|en|

Matematické dôkazy

Matematické dôkazy, vyberte položku z menu...

Dôkaz je v matematike presvedčivá demonštrácia, že nejaké tvrdenie je za určitých predpokladov nevyhnutne pravdivé. Kategória obsahuje videá popisujúce štyri základné typy matematických dôkazov: priamy dôkaz, nepriamy dôkaz, dôkaz sporom a dôkaz matematickou indukciou.

  1. Priamy dôkaz (tri riešené príklady, ktoré demonštrujú techniku priameho dôkazu)
  2. Nepriamy dôkaz (teória, obmena implikácie a dva riešené príklady; predpokladom je znalosť výrokovej logiky, hlavne implikácie a ekvivalencie)
  3. Dôkaz sporom (štyri riešené príklady, ktoré demonštrujú techniku dôkazu sporom; prepokladom je znalosť pojmu výrok a jeho negácia)
  4. Dôkaz matematickou indukciou (názorná demonštrácia konceptu dôkazu matematickou indukciou a riešené príklady)